Wanneer danscoaching en voor wie?

Mensen laten zich coachen als ze iets willen uitzoeken of bepaalde doelen willen bereiken. Danscoaching is geschikt voor iedereen met een affiniteit voor beweging en dans. En ook voor degene die zich juist door deze creatieve werkwijze wil laten uitdagen.

Danscoaching kan zowel individueel als in groepsverband. Het voordeel van een individuele sessie is dat de coachee centraal staat en de coaching specifiek gericht is op zijn doelen of vragen. De meerwaarde van groepsessies is dat er interactie plaatsvindt tussen de coachees onderling waardoor ze geïnspireerd en uitgedaagd worden.

Reden voor een individueel coachingstraject kunnen zijn:

 • fysieke klachten en blokkades
 • weinig of niet aanwezig (kunnen) zijn in het eigen lichaam
 • niet weten wat men voelt of hoe daaraan uiting te geven
 • gebrek aan motivatie en inspiratie
 • een weifelende houding
 • te weinig of te veel ruimte innemen
 • stress.

Onderwerpen van trainingen of workshops zijn bijvoorbeeld:

 • teambuilding
 • werkhouding
 • thema’s rond persoonlijke ontwikkeling
 • stress-hantering
 • inspirerend leiderschap
 • presentatie
 • communicatie.

Overigens kunnen deze thema’s ook in groepsverband worden aangeboden.