Opbouw

Het programma van de ODC is opgedeeld in 2 delen. In totaal behelst de opleiding tot DansCoach Professional 20 opleidingsdagen verdeeld over 10 lesblokken van 2 dagen.

De opbouw is als volgt:

 • Introductie DansCoaching:  6 dagen (3×2). In deze introductie maak je kennis met danscoaching. Je ervaart hoe het is om danscoaching te krijgen, zowel individueel als in een groep. Daarnaast maak je kennis met de methodiek en zet je eerste stappen in het zelf doen.
 • Na de introductie gaan we meteen de verdieping in. Je gaat door met de module DansCoach Professional: 14 dagen (7×2)Nu ga je het vak écht leren. Je maakt je de methodiek steeds meer eigen, je vergroot je vaardigheden en je verdiept steeds verder. Je gaat steeds meer zelf doen, zowel in de opleiding als in stages. Zo kom je steeds steviger in het vak waardoor je het vertrouwen ontwikkeld om het vak ook daadwerkelijk de wereld in te brengen.

Na afronding ontvang je een diploma. Je bent nu professioneel DansCoach.

Verder: 

 • volg je zelf 3 individuele sessies danscoaching  bij een professioneel DansCoach ter verdieping van je eigen proces.
 • doe je praktijkervaring op tijdens stage-sessies

Uitgebreidere informatie over de modules lees je hier.

De criteria voor het behalen van het diploma ‘DansCoach’ zijn:

 • Je hebt zowel de Introductie Module als de Professional Module gevolgd
 • minimaal 80% aanwezigheid over het gehele programma
 • 18 stages: 10x individuele sessies en 8x een groepssessie, met verslaglegging
 • goedkeuring van de stageverslagen en voldoende voor het eindgesprek
 • alle thuisopdrachten zijn gemaakt en ingeleverd
 • Je hebt actief deelgenomen aan de lesdagen
 • 3 individuele sessies zelf volgen bij een professioneel danscoach

Er wordt van je verwacht dat je na de opleiding:

 • Coachingsvragen fysiek kan vertalen naar dans en beweging
 • Inzicht hebt in de werkwijze van danscoaching en kennis hebt van de methodiek
 • In staat bent coachees volgens deze methode te begeleiden
 • Als danscoach zelfstandig of in eigen beroep kan functioneren