Wat is DansCoaching?

Danscoaching is een combinatie van coaching en dans en onderscheidt zich van andere vormen van coaching, doordat het lichaam en zijn expressie-mogelijkheden in het coachingsproces betrokken worden. Dans en beweging zijn hierbij het middel tot bewustwording, ontwikkeling en verandering.

Danscoaching baseert zich qua dans op de methode van dansexpressie, een vorm van dans die verschilt van andere danssoorten zoals klassiek ballet, moderne dans en dergelijke. Dansexpressie gaat ervan uit dat iedereen kan dansen, ongeacht de mogelijkheden van het lichaam.

De danser creëert zijn eigen dans en drukt op eigen wijze uit wat hij vanbinnen beleeft. En juist dat maakt, dat deze dansvorm zo geschikt is als instrument bij coaching.

De opleiding danscoaching heeft mij als coach geleerd hoe ik via dans en beweging mijn coachees tot een diepere bewustwording kan brengen. Mijn ervaring is dat ‘praten over’ veel doet, maar dat met het lichaam in beweging de essentie vaak meteen wordt geraakt.

Chantal Clarijs – Puur op Gevoel Coaching, Breda

(Tijdelijke) stop op proefsessies

Ik blijf het zeggen, wat is het toch een gekke tijd. Nu, volop in de tweede golf, ligt onze opleiding weer stil. Dat is frustrerend. Temeer daar wij erkend kort beroepsonderwijs zijn en op grond daarvan door zouden mogen werken. Maar de gemeente waarin onze les locatie is gevestigd geeft ons vooralsnog geen toestemming. Zij laten zich leiden door de ‘dans’. En dat terwijl collega-opleidingen gewoon mogen lesgeven. Ook met dans …. Maar goed, we bewegen mee. Dat is het enige wat we kunnen doen.

Maar er is zeker ook goed nieuws. Er is veel belangstelling voor de ODC en onze eerstvolgende leergroep is zo goed als vol. Daarom stoppen we voorlopig even met het geven van proefsessies. Heb je desondanks toch belangstelling, laat het ons weten dan plaatsen we je op onze wachtlijst.

Blijf dansen!

Caroline

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail