Wat is DansCoaching?

Danscoaching is een combinatie van coaching en dans en onderscheidt zich van andere vormen van coaching, doordat het lichaam en zijn expressie-mogelijkheden in het coachingsproces betrokken worden. Dans en beweging zijn hierbij het middel tot bewustwording, ontwikkeling en verandering.

Danscoaching baseert zich qua dans op de methode van dansexpressie, een vorm van dans die verschilt van andere danssoorten zoals klassiek ballet, moderne dans en dergelijke. Dansexpressie gaat ervan uit dat iedereen kan dansen, ongeacht de mogelijkheden van het lichaam.

De danser creëert zijn eigen dans en drukt op eigen wijze uit wat hij vanbinnen beleeft. En juist dat maakt, dat deze dansvorm zo geschikt is als instrument bij coaching.

De opleiding danscoaching heeft mij als coach geleerd hoe ik via dans en beweging mijn coachees tot een diepere bewustwording kan brengen. Mijn ervaring is dat ‘praten over’ veel doet, maar dat met het lichaam in beweging de essentie vaak meteen wordt geraakt.

Chantal Clarijs – Puur op Gevoel Coaching, Breda

Corona tijd

Op anderhalve meter afstand bewegen we ons door de straten, de parken, de supermarkten ……  Telkens op zoek naar vrije ruimte om te bewegen, te ademen, te zijn …. Het heeft even geduurd voordat mijn lijf hieraan was gewend. Voordat mijn lijf zich herinnerde dat ik ook als een danser door de supermarkt kan bewegen. Sindsdien is er meer ruimte in mijzelf. Hoe is dat voor jou?

En terwijl ik meer ruimte begin te voelen in mij zelf begint ook de drang om weer aan het werk te gaan zich te roeren. En helaas, de danssector mag pas weer in september aan het werk. We moeten dus nog geduld hebben.

Concreet betekent dit dat we vanaf september eerst alle gemiste lesdagen gaan inhalen. Hierdoor start ons nieuwe leerjaar waarschijnlijk later.  De oriëntatiedag op 20 juni gaat in zeer beperkte vorm  wel door en ook individueel ben je van harte welkom.

Dans is belangrijk en goed voor een gezond lichaam en brein. Laten we daarom hopen dat we elkaar gauw op de vloer kunnen ontmoeten.

Blijf dansen!
Caroline