Wat is DansCoaching?

Danscoaching is een combinatie van coaching en dans en onderscheidt zich van andere vormen van coaching, doordat het lichaam en zijn expressie-mogelijkheden in het coachingsproces betrokken worden. Dans en beweging zijn hierbij het middel tot bewustwording, ontwikkeling en verandering.

Danscoaching baseert zich qua dans op de methode van dansexpressie, een vorm van dans die verschilt van andere danssoorten zoals klassiek ballet, moderne dans en dergelijke. Dansexpressie gaat ervan uit dat iedereen kan dansen, ongeacht de mogelijkheden van het lichaam.

De danser creëert zijn eigen dans en drukt op eigen wijze uit wat hij vanbinnen beleeft. En juist dat maakt, dat deze dansvorm zo geschikt is als instrument bij coaching.

De opleiding danscoaching heeft mij als coach geleerd hoe ik via dans en beweging mijn coachees tot een diepere bewustwording kan brengen. Mijn ervaring is dat ‘praten over’ veel doet, maar dat met het lichaam in beweging de essentie vaak meteen wordt geraakt.

Chantal Clarijs – Puur op Gevoel Coaching, Breda

3 juni Oriëntatie-ochtend!

Wat gaat de tijd snel!

Zitten we enorm in de flow met 3 lopende groepen, is het toch ineens tijd om na te denken over de werving voor het najaar.

Want op 6 oktober start onze najaarsgroep. Heb je belangstelling om met ons mee te doen en wil je eerst ervaren wat danscoaching is? Je bent van harte welkom op onze oriëntatie-ochtend. Op 3 juni van 10.00 tot ca. 13.00 uur in Utrecht.

Aanmelden kan via Rebecca@danscoaching.eu

Graag tot dan(s),
Caroline