Wat is DansCoaching?

Danscoaching is een combinatie van coaching en dans en onderscheidt zich van andere vormen van coaching, doordat het lichaam en zijn expressie-mogelijkheden in het coachingsproces betrokken worden. Dans en beweging zijn hierbij het middel tot bewustwording, ontwikkeling en verandering.

Danscoaching baseert zich qua dans op de methode van dansexpressie, een vorm van dans die verschilt van andere danssoorten zoals klassiek ballet, moderne dans en dergelijke. Dansexpressie gaat ervan uit dat iedereen kan dansen, ongeacht de mogelijkheden van het lichaam.

De danser creëert zijn eigen dans en drukt op eigen wijze uit wat hij vanbinnen beleeft. En juist dat maakt, dat deze dansvorm zo geschikt is als instrument bij coaching.

De opleiding danscoaching heeft mij als coach geleerd hoe ik via dans en beweging mijn coachees tot een diepere bewustwording kan brengen. Mijn ervaring is dat ‘praten over’ veel doet, maar dat met het lichaam in beweging de essentie vaak meteen wordt geraakt.

Chantal Clarijs – Puur op Gevoel Coaching, Breda

Corona tijd

Inmiddels is het alweer 4 maanden geleden dat Nederland in lockdown ging. En wat is er in die tijd veel gebeurd. In mij, met mij en in de wereld. Tjonge. Gelukkig is er weer meer beweging mogelijk en als ik naar buiten ga, lijkt het er soms op alsof het gewone leven weer zn gang heeft genomen.

Ook de ODC is weer gestart. Vanaf 1 juli mocht de danssector, wel onder streng protocol, weer open. Het was een flinke puzzel om alle planningen weer rond te krijgen. Nieuwe (grotere) zalen zijn gehuurd, protocollen zijn gemaakt en inmiddels hebben we ons eerste inhaal-lesblok er op zitten. We zijn blij dat we het rond hebben gekregen.

Dat betekent ook dat we in januari 2021 van start gaan met een nieuw leerjaar. De planning vind je verder op op deze site.  Laten we hopen dat er geen gekke dingen meer gebeuren en dat we ook daadwerkelijk weer van start kunnen.

Blijf dansen!
Lieve groet,

Caroline