Wat is DansCoaching?

Danscoaching is een combinatie van coaching en dans en onderscheidt zich van andere vormen van coaching, doordat het lichaam en zijn expressie-mogelijkheden in het coachingsproces betrokken worden. Dans en beweging zijn hierbij het middel tot bewustwording, ontwikkeling en verandering.

Danscoaching baseert zich qua dans op de methode van dansexpressie, een vorm van dans die verschilt van andere danssoorten zoals klassiek ballet, moderne dans en dergelijke. Dansexpressie gaat ervan uit dat iedereen kan dansen, ongeacht de mogelijkheden van het lichaam.

De danser creëert zijn eigen dans en drukt op eigen wijze uit wat hij vanbinnen beleeft. En juist dat maakt, dat deze dansvorm zo geschikt is als instrument bij coaching.

De opleiding danscoaching heeft mij als coach geleerd hoe ik via dans en beweging mijn coachees tot een diepere bewustwording kan brengen. Mijn ervaring is dat ‘praten over’ veel doet, maar dat met het lichaam in beweging de essentie vaak meteen wordt geraakt.

Chantal Clarijs – Puur op Gevoel Coaching, Breda

De vloer weer op

We kunnen de vloer weer op! Inmiddels zijn we druk met het inhalen van de gemiste lesblokken van het afgelopen jaar. En hoe fijn is het om onze studenten weer live te ontmoeten en te zien bewegen. Wel nog met de nodige restricties, maar het lukt! En weer worden we bevestigd in hoe verbindend dans is, na een half jaar stilstand is de connectie er meteen weer. Ontroerend!

Ook onze nieuwe groep is van start. Ook zij hebben lang moeten wachten voordat ze eindelijk van start mogen.

De belangstelling voor onze najaarsgroep is groot. Heb je belangstelling om onze opleiding te volgen? Neem dan contact met ons op, dan kunnen we je informeren naar de actuele stand van zaken.

Blijf dansen!
Caroline